Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacyrechten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet die beter aansluit op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft u meer en sterkere rechten. En organisaties meer verantwoordelijkheid om ook in deze tijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. En u daarover goed te informeren. Onderstaand ziet u welke persoonlijke gegevens wij van u opslaan en waarom.

Algemeen
– Naam
– Emailadres

Foodtrucks
– Naam
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Website
– Facebook pagina

Talenten
– Naam
– Emailadres
– Telefoon
– Facebook pagina
– Website act

Reden van het opslaan van deze gegevens:
– Het aanmaken van u als foodtruck of talent in ons registratiesysteem
– Het in contact komen met u als foodtruck of talent door middel van uw telefoonnummer of emailadres
– Het schikken van informatie over uw standplaats en aanvangstijd

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Foodtruckfestival Achterhoek gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Delen van gegevens met derden
Foodtruckfestival Achterhoek verkoopt uw gegevens in beginsel niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van Google Analytics
Foodtruckfestival Achterhoek maakt gebruik van Google Analytics. Daarbij zijn de volgende onderdelen aangepast binnen Google Analytics:
– IP-adres geanonimiseerd
– Verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
– Data wordt niet doorgestuurd voor Google-diensten

Versie: mei 2018